ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  11/8/2021 [3:06:14 PM]
IP Adress : 171.7.230.50
 

ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไรคะ

จากคุณ : teemee
 

จากคุณ : อบต.พิเทน  11/8/2021 [3:08:40 PM]
  IP Adress : 171.7.230.50
   

#การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา