ผลิตภัณฑ์ตำบล
สารคดีตำนานบ้านพิเทน

สารคดีตำนานบ้านพิเทน

125

24 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สารคดีตำนานบ้านพิเทนตอนจบ

สารคดีตำนานบ้านพิเทนตอนจบ

118

24 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สุสานพี่เณร

สุสานพี่เณร

136

17 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ขนมทองพับ

ขนมทองพับ

594

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มสตรีปักจักรบ้านข่าลิง

กลุ่มสตรีปักจักรบ้านข่าลิง

469

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผมบ้านตือเบาะ

กลุ่มสตรีปักผ้าคลุมผมบ้านตือเบาะ

240

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
หัตถกรรมจากผ้า

หัตถกรรมจากผ้า

227

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ผ้าปักคลุมผมสตรี

ผ้าปักคลุมผมสตรี

214

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
เเหล่งท่องเที่ยวบ้านพิเทน

เเหล่งท่องเที่ยวบ้านพิเทน

82

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...