ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โทร. 073-330648 :: www.piten.go.th ::

นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

นายวศิน คัมภีร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

  • วิสัยทัศน์

    “ภายในปี 2570 ตำบลพิเทนสะอาด ปราศจากขยะ ประชาชนมีอายุยืนยาว สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง เป็นศูนย์กลางผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน”

ข่าวสารชาวอบต.พิเทน

กิจกรรมชาวอบต.พิเทน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

พิเทนบ้านเรา
9 มีนาคม 2565

พี่น้อง อบต.พิเทน เราดูแล

7
หมู่
9,037
ประชากร
42.42
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.