สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
 • นายมะแอ สูหลง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 6 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน 089-5985070

 • นายซาอารี วาเละ

  รองสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 4 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน 097-9195045

 • นายมะยากี เวาะเลาะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 1 098-0625591

 • นางสาวรอฮีม๊ะ หวัง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 2 092-5482413

 • นายมะซอฟี ลีโด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 3 092-3992023

 • นายหลี เจะหะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 5 089-2943185

 • นายอิสมาน๊ะ อาหลี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  พิเทน หมู่ที่ 7 084-8556514

 • นายวศิน คัมภีร์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

  ตำบลพิเทน 061-1745777