สำนักปลัด
 • นายวศิน คัมภีร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

 • นางรานี เจะหาด

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายปรีชา เจ๊ะแว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางทิพย์รดา ราชสุวรรณ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอริศรา เซ็นและ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางมารีรั่น หะมะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอายุ ปูเต๊ะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวซาอีด๊ะ ดอเลาะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายตูแวสาเหะ ตูแวสุหลง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 • นางซูฮัยนี หวัง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวนิมัสรา แวซู

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวตอฮีเราะ เจะหะมาด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางบีเดาะ หวัง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวฮาซือนะ เจะสำ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • -ว่าง-

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถยนต์

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวสุไรนา ปาเก

  พนักงานช่วยเหลือผู้รับบริการในสำนักปลัด

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นางสาวนิมาซีเตาะ นิมะ

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลพิเทน

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นางสาวรูฮานา แวอีแต

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลพิเทน

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายมูฮัมหมัดฟิตรี มะดีเยาะ

  พนักงานช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นางสาวสุไรดา ดือหะมะ

  พนักงานจัดการระบบสารสนเทศและสื่อสาร

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายอับดุลการิม กาหะมะ

  พนักงานดูแลรักษาความสะอาด

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายดอแม็ง เจะหาด

  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายรอนิ มะแอ

  พนักงานขับรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายอาแซ อาหลีแอ

  พนักงานดูเเลสวนสาธารณะ สวนหย่อม

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายฟุรกร เจะเงาะ

  พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายสมาน เจะเงาะ

  พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายมะแอ สาและ

  พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นายซูฮัยมี สามะ

  พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  (จ้างเหมาบริการ)