การร้องเรียน/ร้องทุกข์
การร้องเรียน/ร้องทุกข์
18 พฤษภาคม 2565

0


การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
10 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
10 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
10 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่
รายงานปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
30 พฤศจิกายน 542

0