การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอน การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอน การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำร้องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำร้องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ