แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)
3 เมษายน 2566

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)
25 มีนาคม 2565

255


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
29 ตุลาคม 2563

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
3 เมษายน 2563

196


รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563

(รอบ 6 เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)
5 พฤศจิกายน 2561

340


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
25 กันยายน 2561

319


รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
11 เมษายน 2560

460


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
30 พฤศจิกายน 542

283


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลฯ ปีงบ 2562 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
30 พฤศจิกายน 542

260


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลฯ ปีงบ 2562 (รอบ 12 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ