การตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน 2566
15 มีนาคม 2566

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันเเละการปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรฉบับใหม่(ตั้งเเต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้นไป)
16 มีนาคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินการประกันเเละการปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรฉบับใหม่(ตั้งเเต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้นไป) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 76/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
16 มีนาคม 2564

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 76/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ตุลาคม 2563

244


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
25 กันยายน 2562

346


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
30 พฤศจิกายน 542

194


รายงานผลการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ
แผนตรวจสอบภาย คำสั่ง บันทึกข้อความ
30 พฤศจิกายน 542

208


แผนตรวจสอบภาย คำสั่ง บันทึกข้อความ

เอกสารแนบ