แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 ธันวาคม 2564

157


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 มกราคม 2564

234


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3 ธันวาคม 2563

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
28 กันยายน 2563

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563
12 พฤษภาคม 2563

180


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563
12 พฤษภาคม 2563

186


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563
12 พฤษภาคม 2563

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562
8 พฤษภาคม 2563

330


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผด.1)
30 พฤศจิกายน 542

323


 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ (ผด.๑) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผด.2)
30 พฤศจิกายน 542

334


 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ (ผด.๒) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผด.3)
30 พฤศจิกายน 542

335


 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ (ผด.๓) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผด.4)
30 พฤศจิกายน 542

318


 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ (ผด.๔) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผด.5)
30 พฤศจิกายน 542

324


 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ (ผด.๕) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผด.6)
30 พฤศจิกายน 542

340


 

แผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ (ผด.๖) มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
30 พฤศจิกายน 542

331


 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
30 พฤศจิกายน 542

340


 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

331


รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561

เอกสารแนบ