ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
20 กันยายน 2564

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
24 กันยายน 2563

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

252


รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
30 พฤศจิกายน 542

247


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
30 พฤศจิกายน 542

236


ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 542

244


รายละเอียดจะปรากฏตามไฝลที่เเนบมา

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
30 พฤศจิกายน 542

256


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
30 พฤศจิกายน 542

219


 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ