การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลตามโครงการประชุมประชาคมระดับตำบลพิเทน 2566
20 มีนาคม 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลตามโครงการประชุมประชาคมระดับตำบลพิเทน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
"โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565
5 เมษายน 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วันที่ 31 มีนาคม 2565 "โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะตาม โครงการลด แลก เลิก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป วันที่ 23 มีนาคม 2565
23 มีนาคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะตาม โครงการลด แลก เลิก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมโครงการบ้านพอเพียงตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564
29 มีนาคม 2564

250


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมโครงการบ้านพอเพียงตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 มกราคม 2564

220


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การจัดการมูลสัตว์บนท้องถนน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
16 ตุลาคม 2563

240


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การจัดการมูลสัตว์บนท้องถนน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
2 มีนาคม 2563

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ