การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มีนาคม 2565

162


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มีนาคม 2565

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 เมษายน 2564

342


นายวศิน คัมภีร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  และได้นำคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

 

ผู้บริหารเข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 63 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
10 ธันวาคม 2563

339


ผู้บริหารเข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 63 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

บันทึกตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความดี
19 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความดี ได้ที่นี่
บันทึกตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความดี
19 มิถุนายน 2563

327


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช.กับการปฏิบัติงานของ อปท.
11 มิถุนายน 2563

337


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช.กับการปฏิบัติงานของ อปท. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ