แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
30 มีนาคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
1 ตุลาคม 2564

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
19 เมษายน 2564

273


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
19 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
19 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ได้ที่นี่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
19 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ได้ที่นี่
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
19 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562
18 มิถุนายน 2563

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
18 มิถุนายน 2563

157


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
18 มิถุนายน 2563

340


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ