นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566

94


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2565

175


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มกราคม 2565

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - 2566)
9 เมษายน 2564

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2564 - 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2564
29 ตุลาคม 2563

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563

271


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

120


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่