การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 เมษายน 2565

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
13 มกราคม 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
8 มกราคม 2564

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ