การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 มกราคม 2565

167


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 มกราคม 2564

257


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ