การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
3 เมษายน 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
5 เมษายน 2565

190


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
14 ธันวาคม 2563

272


ท่านสามารถดาวน์โหลด รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ