มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 เมษายน 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
12 สิงหาคม 2565

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

152


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 กันยายน 2564

198


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
13 กันยายน 2564

188


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการแก้ไขปรับปรุง OIT จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของปี 2563
21 เมษายน 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการแก้ไขปรับปรุง OIT จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
18 มีนาคม 2564

226


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
16 มีนาคม 2564

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ