การโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11
10 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12
10 ตุลาคม 2565

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13
10 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14
10 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15
10 ตุลาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16
10 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17
10 ตุลาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
10 ตุลาคม 2565

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19
10 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20
10 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21
10 ตุลาคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 2
10 ตุลาคม 2565

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 3
10 ตุลาคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8
6 มิถุนายน 2565

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9
6 มิถุนายน 2565

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10
6 มิถุนายน 2565

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
2 มิถุนายน 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 1
2 มิถุนายน 2565

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
2 มิถุนายน 2565

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
2 มิถุนายน 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ