การประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลการฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลการฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
1 ตุลาคม 2563

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
1 ตุลาคม 2563

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พ.ศ. ๒๕๖๓
1 ตุลาคม 2563

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พ.ศ. ๒๕๖๓
1 ตุลาคม 2563

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ