การขับเคลื่อนจริยธรรม
คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจัดทำแนวปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแนวปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ