การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 เมษายน 2566

94


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลการฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลการฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ