ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านรุนแรง
10 มกราคม 2567

6


วันที่ 09 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นักบริบาล อบต.พิเทน ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านรุนแรงของ ม.4 จำนวน 2 ราย และ ม.5 จำนวน 1 ราย พร้อมกับแนะนำการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและพูดคุยให้กำลังใจญาติผู้ดูแล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย