ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมแซมหัวสะพานที่ชำรุด
22 มกราคม 2567

9


🎉🎉🎉 ประกาศโดย.อบต พิเทน 🎉🎉🎉

ขณะนีัถนนสาย ต้นไทร- บาแฆะ กำลังทำการซ่อมแซมหัวสะพานที่ชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถสันจร ไป-มา ได้ ทางผู้รับผิดชอบกำลังเร่งดำเนินการซ่อม ให้กลับมาใช้ได้อย่างปกติคับ ขอภัยในความไม่สะดวก