ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนร่วมต้อนรับและส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 h.
11 มีนาคม 2567

6


องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนร่วมต้อนรับและส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 h.

เมื่อมีการเห็นจันทร์เสี้ยว(ฮิลาล)ของเดือนรอมฎอนที่เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้ว มีซุนนะฮ์ให้กล่าวดุอาอฺ

คำอ่าน : อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮู อะลัยนา บิลอัมนิ วัลอีมานิ วัสสลามะติ วัลอิสลามิ วัตเตาฟีกิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตัรฎอ ร็อบบี วะร็อบบุกัลลอฮุ

ความว่า : อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา และความปลอดภัย

อิสลามและทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ

—————————————————————————

นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน