ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 มัสยิดบาแฆะตลาด ม.5 ต.พิเทน
19 มีนาคม 2567

9


โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

—————————————————————————

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 18.00 น. นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนและคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชน ร่วมกันละศีลอด ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ มัสยิดบาแฆะตลาด ม.5 ต.พิเทน