ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม MOI Waste Bank Week
27 มีนาคม 2567

8


องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week  ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 50 คน คณะกรรมการผู้พัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน การจัดตั้งธนาคารขยะ  การแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลพิเทน ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ในนามกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้